O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?: 29275:


Transport vositalariga (TV) avtoservis va firma xizmatini tashkil etish ishlarining maqsad va vazifalari : Transport 25,75 kB
Cht el avtosrvislari : Transport 16,13 kB
Avtosrvis xizmatini tashkil etish txnologiyasi. Avtosrvislarda TX va R ishlarining txnologik jarayonini tashkil etish : Transport 15,23 kB
Avtosrvis xizmati korxonalarining ishlab chiqarish txnik bazasi : Transport 15,93 kB
Avtosrvis va firma xizmati turlari. Avtosrvis xizmati ko`rsatuvchi korxonalar va firmalar : Transport 21,07 kB
Avtosrvis korxonalarini ehtiyot qismlar va matriallar bilan ta'minlash : Transport 19,56 kB
Avtosrvis korxonalarida ishlab chiqarishni boshqarish va mhnat xavfsizligini ta'minlash asoslari : Transport 17,23 kB
Avtomobillarga sotuv oldi xizmati tashkil etish va kafolatli xizmat ko`rsatishni tashkil qilish asoslari : Transport 19,35 kB
ATXKSda avtomobillarning diagnostikasini va rmont qilish ishlarini tashkil etish asoslari : Transport 23,62 kB
ққ : Tilshunoslik 26,47 kB
қ ққ : Pedagogika 22,21 kB
- : Tilshunoslik 13,58 kB
: Tilshunoslik 22,13 kB
rgnik o`g`itlrni qo`llshning grkimyoviy ususiyati : Qishloq va ormon xojaligi 11,91 kB
: Qishloq va ormon xojaligi 18,02 kB
ztli o`g`itlrdn fydlnish : Qishloq va ormon xojaligi 11,80 kB
lmshlb ekishd o`g`itlrning m`yorini blgilsh : Qishloq va ormon xojaligi 16,33 kB
grkimyo krtgrmmsi ssid g`o`zni o`g`itlsh m`yori : Qishloq va ormon xojaligi 13,45 kB
Tuprq ritsi v undn fydlnish : Qishloq va ormon xojaligi 8,57 kB
Tuprq ritsi v krtgrmmsidn qishlq o`jlik ishlb chiqrishid fydlnish : Qishloq va ormon xojaligi 13,13 kB