O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


 »  Huquqshunoslik (1425) RSS-

Davlat va huquq nazariyasi umumnazariy fan sifatida

1. Davlat va huquq nazariyasining `ziga xos xususiyatlari.
2. Davlat va huquq nazariyasi fanining predmeti va metodlari.
3. Davlat va huquq nazariyasining ijtimoiy fanlar tizimidagi `rni.
4. Davlat va huquq nazariyasi fanining funksiyalari

: Huquqshunoslik
:
:
: 13-11-2012, 18:15
: 48,34 kB [464]
: shbehruz