главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Архив файлов

Архив файлов »  Tarix (1027) RSS-лента категории

Diniy ekstremizm va fundamentalizm

1.Diniy fundamentalizm, ekstremizm va fanatizm tushunchalarining tahlili.

2.O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida milliy va diniy ruxdagi siyosiy partiyalar tuzishning taqiqlanishi.

3. Vahhobiylik va boshqa diniy ekstremistik harakatlar,  uning ijtimoiy-siyosiy g`oyalari, maqsadlari, kO`rinishlari

4.O`zbekistonda  aqidaparastlikning O`ziga xos kO`rinishda namoyon bO`lishi.

 

Рубрика: Tarix
Вид: Реферат
Язык: Узбекский
Дата добавления: 19-11-2012, 10:52
Размер файла: 32,89 kB [1779]
Автор: saidov

Условия скачивания файлов
ЭнциклопедияПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА