главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Поиск:


Найдено 1675 совпадений.

Механизмларнинг структуравий таҳлили ва классификацияси Категория: Mashinasozlik 1,30 MB
Муштумчали мeханизмлар турлари кинeматик таҳлили Категория: Mashinasozlik 699,59 kB
Механизм ва машиналар динамикасининг асосий масалалари Категория: Mashinasozlik 626,51 kB
Машина ва мeханизмларнинг тўзилиш асослари кинeматик жуфтлар ва кинeматик занжирлар назарияси мeханизмларнинг эркинлик даражаси Категория: Mashinasozlik 491,73 kB
Механизмларни кучлар таъсирида хисоблаш Категория: Mashinasozlik 476,20 kB
Муштумчали механизмларнинг синтези Категория: Mashinasozlik 307,20 kB
Мeханизмларнинг кинeматик тахлили Категория: Mashinasozlik 205,43 kB
Мeханизм ва машиналар назарияси ммн фани вазифалари унинг машинасозликдаги роли ва асосий тушунчалар Категория: Mashinasozlik 23,68 kB
Меҳнатни муҳофаза қилиш ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш тадбирлари Категория: Geologiya 8,11 kB
Микроорганизмлар, уларнинг классификацияси, морфолигияси, тузилиши ва кўпайиши Категория: Biologiya 22,17 kB
Микробиология ва қишлоқ ҳўжалиги биотехнологияси фанининг мақсади, вазифаси ва ривожланиш тарихи Категория: Biologiya 18,96 kB
Микроорганизмларга ташқи муҳит омилларининг таъсири Категория: Biologiya 15,44 kB
Микроорганизмларни тупроқни ҳосил бўлишида ва унинг унумдорлигини оширишдаги аҳамияти Категория: Biologiya 15,15 kB
Микроорганизмларда моддалар алмашинуви Категория: Biologiya 14,15 kB
Манзилгох ва ариза турлари мазмунлари Категория: Tilshunoslik 14,29 kB
Мажлис баёни ва маълумотнома мазмуни Категория: Tilshunoslik 23,28 kB
Морфологик услубият. От стилистикаси Категория: Tilshunoslik 33,46 kB
Марказий Осиё халкларининг кадимги ва илк урта асрлар маданияти Категория: Madaniyatshunoslik 27,35 kB
Миллий истиқлол ва ўзбекистонда маданий тараққиёт Категория: Madaniyatshunoslik 26,80 kB
Маданиятшунослик фанининг предмети ва вазифалари Категория: Madaniyatshunoslik 46,73 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА