O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


581 .

rgnik o`g`itlrni qo`llshning grkimyoviy ususiyati : Qishloq va ormon xojaligi 11,91 kB
zuqviy qoshimchlr : Oziq-ovqat texnologiyasi 43,51 kB
zuq msultlrining umumiy tvsifi : Oziq-ovqat texnologiyasi 25,47 kB
ziq-vqt m shyolrining ssiy kmpnntlri v ulrning sqlsh v qyt ishlsh jryonlridgi ozgrishlri lipidlr : Oziq-ovqat texnologiyasi 891,67 kB
ziq-vqt m-shyosi kmpnntlri v ulrni sqlsh v qyt ishlsh jryonidgi ozgrishlri qsillr : Oziq-ovqat texnologiyasi 870,71 kB
ziq-vqt mhsultlri v m shyolr trkibidgi suv : Oziq-ovqat texnologiyasi 20,29 kB
ziq-vqt mhsultlrining vfsizligi : Oziq-ovqat texnologiyasi 25,85 kB
ziq-vqt mhsultlrining tvsifi : Oziq-ovqat texnologiyasi 27,19 kB
ziq-vqt mhsultlrini iflsntiruvchi mnblr : Oziq-ovqat texnologiyasi 32,23 kB
ziq-vqt mhsultlri ishlb chiqrish kimyosi trkibi v jryonlr yoglr v mylr : Oziq-ovqat texnologiyasi 23,09 kB
ziq-vqt mhsultlri ishlb chiqrish kimyosi trkibi v jryonlr sut mhsultlri : Oziq-ovqat texnologiyasi 23,70 kB
ziq-vqt mhsultlri ishlb chiqrish kimyosi trkibi v jryonlr gosht mhsultlri : Oziq-ovqat texnologiyasi 13,51 kB
ziq-vqt mhsultlri ishlb chiqrish kimyosi trkibi v jryonlr dn v nn mhsultlri : Oziq-ovqat texnologiyasi 30,35 kB
vqtlnishning qoshimch millri : Oziq-ovqat texnologiyasi 36,03 kB
қ : Pedagogika 166,85 kB
қ : Pedagogika 46,05 kB
қ : Pedagogika 34,72 kB
ғ : Arxitektura 20,53 kB
қ, : Iqtisodiyot 15,70 kB
-қ, : Iqtisodiyot 17,34 kB