O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


839 .

Avtosrvis xizmatini tashkil etish txnologiyasi. Avtosrvislarda TX va R ishlarining txnologik jarayonini tashkil etish : Transport 15,23 kB
Avtosrvis xizmati korxonalarining ishlab chiqarish txnik bazasi : Transport 15,93 kB
Avtosrvis va firma xizmati turlari. Avtosrvis xizmati ko`rsatuvchi korxonalar va firmalar : Transport 21,07 kB
Avtosrvis korxonalarini ehtiyot qismlar va matriallar bilan ta'minlash : Transport 19,56 kB
Avtosrvis korxonalarida ishlab chiqarishni boshqarish va mhnat xavfsizligini ta'minlash asoslari : Transport 17,23 kB
Avtomobillarga sotuv oldi xizmati tashkil etish va kafolatli xizmat ko`rsatishni tashkil qilish asoslari : Transport 19,35 kB
ATXKSda avtomobillarning diagnostikasini va rmont qilish ishlarini tashkil etish asoslari : Transport 23,62 kB
Alisher Navoiy badiiy nasri : Adabiyot 26,01 kB
Axborotlashtirilgan izlash tizimlari va internet servislaridan ilmiy faoliyatda foydalanish : Informatik va axborot texnalogiyalari 109,88 kB
Axborot tizimlarining turlari va ularning funktsiyalari : Informatik va axborot texnalogiyalari 22,03 kB
Axborot tizimlarida zamonaviy axborot texnologiyalarini qollash xususiyatlari : Informatik va axborot texnalogiyalari 18,55 kB
Axborot tizimlari faniga kirish : Informatik va axborot texnalogiyalari 15,82 kB
Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari : Informatik va axborot texnalogiyalari 12,90 kB
Atom fizikasini o'qitish metodikasi : Fizika 32,46 kB
Aniq masalalar qoyilishining umumiy asoslari : Fizika 22,13 kB
Analgli svtprba tayyorlash uskunalari : To`qimachilik 156,31 kB
Arxivlarni yangi hujjatlar bilan toldirish : Tarix 11,42 kB
Arxiv hujjatlarini hisobga olish, ularni mavjudligi va holatini tekshirish : Tarix 11,54 kB
Arxivshunoslik fanining predmeti, maqsad va vazifalari : Tarix 13,19 kB
Arxeografik toplam mavzusini tanlash va ish rejasini tuzish : Tarix 14,19 kB