O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


378 .

Gmgn jarayonlar tzligi va uni shirish usullari : Kimyo 20,67 kB
Gtrgn jarayonlar tzliklari va tzlikni shirish usullari : Kimyo 20,00 kB
Gerbitsidlarni tasniflash va qollash : Botanika 18,59 kB
Gigin mhntni mufz qilinishi tshkil etish : Iqtisodiyot 27,57 kB
Grammatika va soz yasalishiga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari : Tilshunoslik 28,72 kB
Gntip v individul ususiyatlrning shkllnish muhiti : Psixologiya 15,98 kB
Geterogen sestemalarda muvozanat : Kimyo 66,48 kB
Guruhli dinamika : Iqtisodiyot 66,16 kB
Geometrik masalalarni exm da yechish algoritmlarini tuzish : Geometriya 17,45 kB
Geometrik elementlarning proeksiyalari : Geometriya 1009,72 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasining shakllanishi, rivojlanishi, maqsadi va vazifalari : Geografiya 7,66 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasining maktablardagi mazmuni : Geografiya 12,28 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasi fan sifatida : Geografiya 9,25 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi va organish metodlari : Geografiya 15,97 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasi fani, uning organish predmeti, mazmuni, vazifalari va muammolari : Geografiya 13,56 kB
Geografiya oqitish nazariyasi va metodikasining vazifalari : Geografiya 9,80 kB
Geografiya fanini o'qitish metodlari va ularning klassifikatsiyasi : Geografiya 12,52 kB
Geografiya darslarida mustaqil ishlarni tashkil etish : Geografiya 18,51 kB
Golografiya : Fizika 30,68 kB
Gaz suyuqlik xromatografiyasi : Kimyo 654,52 kB