O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


718 .

Ijtimoiy-madaniy faoliyat xodimining pedagogik tashkilotchilik qobilyati va mahorati : Pedagogika 20,17 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyat tarixi : Pedagogika 53,60 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyatning nazariy asoslari : Pedagogika 15,44 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyatning mazmuni tamoyillari va usullari : Pedagogika 20,93 kB
Insnning zuq mhsultlri : Oziq-ovqat texnologiyasi 16,45 kB
Ish vaqti va dam olish vaqti : Iqtisodiyot 16,68 kB
Institutsional nazariyalarning paydo bo`lishi va rivojlanishi : Iqtisodiyot 29,20 kB
Institutlar va ularning jamiyat rivojlanishidagi roli : Iqtisodiyot 28,39 kB
Instituti va bozor instituti : Iqtisodiyot 0
Invstitsiya lyixalarining mliyaviy va iqtisdiy samaradrligini bahlash : Iqtisodiyot 49,23 kB
Invstitsiya risklari va ularni pasaytirish yollari : Iqtisodiyot 28,11 kB
Invstitsiya faliyatini mliyalashtirish manbalari va usullari : Iqtisodiyot 27,79 kB
Invstitsiya faliyatini krditlash : Iqtisodiyot 26,11 kB
Invstitsiya faliyati va invstitsiya siyosati : Iqtisodiyot 24,60 kB
Invstitsiyalarni mliyalashtirishda mliyaviy vsitalar : Iqtisodiyot 24,47 kB
Invstitsiya faliyatida kapital qurilish : Iqtisodiyot 21,37 kB
Innvatsiya faliyatini mliyalashtirish : Iqtisodiyot 26,89 kB
Invstitsiyalarning iqtisdiy mazmuni va mhiyati : Iqtisodiyot 20,12 kB
Invstitsiyalarni lyixaviy mliyalashtirish : Informatik va axborot texnalogiyalari 19,18 kB
Invstitsiyalarni mliyalashtirishning lizing mxanizmi : Informatik va axborot texnalogiyalari 14,72 kB