O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


302 .

Jamoat tashkilotlari va birlashmalari moliyasi : Iqtisodiyot 21,94 kB
Jahon xo`jaligi to'g'risidagi iqtisodiy ta`limotlar : Informatik va axborot texnalogiyalari 20,45 kB
Jarhatlanganlarga ihtisslashgan malakali tibbiy yordam ko`rsatish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 17,89 kB
Jarhatlanganlarga malakali ihtislashgan tibbiy yordam korsatish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 17,48 kB
Joylashtirish vositalarining rivojlanish tarixi : Iqtisodiyot 27,95 kB
Javobgarlik sugurtasi va uni otkazish tartibi : Iqtisodiyot 32,30 kB
Jismoniy tarbiya mashgulotlarida jismoniy yuklamalarni meyorlashni fiziologik asoslash : Jismoniy tarbiya 30,69 kB
Jismoniy tarbiya jarayonida muskullar ishini vegetativ taminlanishi : Jismoniy tarbiya 16,66 kB
Jismoniy tarbiya gigiyenasi va sport tibbiyoti faniga kirish. Havo, suv va tuproq gigiyenasi. Organizmni chiniqtirish : Jismoniy tarbiya 22,08 kB
Jismoniy mashqlar va sport bilan shugullanishning fiziologik xarakteristkasi : Jismoniy tarbiya 16,13 kB
Jismoniy mashqlar fiziologiyasi va biomexanikasi faninig predmeti, vazifalari, rivojlanish tarixi : Jismoniy tarbiya 22,41 kB
Jismoniy madaniyat mashgulotlari jarayonida oquvchilarni chiniqtirishning fiziologik asoslari. Adaptasiyaning fiziologik asoslari : Jismoniy tarbiya 20,96 kB
Jismoniy harakat konikma va malakalarini rivojlantirishning fiziologik asoslari : Jismoniy tarbiya 13,52 kB
Janubiy sharqiy Osiyo : Geografiya 606,67 kB
J.M. Gustav Le Klezio ijodining badiiy-lisoniy xususiyatlari : diplom ishi 72,66 kB
Jinoyatchilik bolalarda delinkventlik xulqi vujudga kelish shakli sifatida : Pedagogika 28,76 kB
Jismniy tarbiya vsitalari : Jismoniy tarbiya 21,89 kB
Jismniy tarbiya nazariyasining umumiy masalalari : Jismoniy tarbiya 20,38 kB
Jismniy tarbiya jarayonida ta`lim va rivjlanish asslari : Jismoniy tarbiya 23,17 kB
Jismniy mashqlarning sprt turlari : Jismoniy tarbiya 16,49 kB