главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Поиск:


Найдено 1417 совпадений.

Milliy uyg`onish davri ilk bosqichi adabiyotida nasr Категория: Pedagogika 10,73 kB
Madaniy-ma'rifiy xodimning kasbiy fazilatlari Категория: Pedagogika 12,69 kB
Mulkchilik shakllari rivojlanishining evolyutsiyasi Категория: Iqtisodiyot 28,94 kB
Mehnat shartnomasi tushunchasi mazmuni va taraflari Категория: Iqtisodiyot 13,75 kB
Mehnat shartnomasini tuzish tartibi Категория: Iqtisodiyot 22,95 kB
Mehnat shartnomasini o'zgartirish Категория: Iqtisodiyot 10,19 kB
Mehnat shartnomasini bekor qilish Категория: Iqtisodiyot 17,37 kB
Mehnat nizolari Категория: Iqtisodiyot 28,68 kB
Mehnat muhofazasi Категория: Iqtisodiyot 26,90 kB
Mehnat intizomi Категория: Iqtisodiyot 15,03 kB
Mehnat huquqi tushunchasi Категория: Iqtisodiyot 16,94 kB
Mehnatga xaq to'lash Категория: Iqtisodiyot 16,93 kB
Mehnatga oid munosabatlar Категория: Iqtisodiyot 16,95 kB
Matn processorlari. Matn processorlaridan ilmiy-texnik hujjatlarni tayyorlashda foydalanish Категория: Informatik va axborot texnalogiyalari 149,13 kB
Ma’lumotlar bazasini loyihalash va boshqarish Категория: Informatik va axborot texnalogiyalari 115 байт
MathCad, MathLab, AvtoCad sistemalari bilan ishlashning asosiy xossalari Категория: Informatik va axborot texnalogiyalari 21,47 kB
Markaziy osiyo davlatlari aholisi va transport geografiyasi Категория: Geografiya 18,16 kB
Markaziy osiyo hududining tuproqlari, o’simlik va hayvonot dunyosi Категория: Geografiya 17,71 kB
Markaziy Osiyo hududining geografik tuzilishi, rel`yefi va foydali qazilmalari Категория: Geografiya 17,06 kB
Markaziy osiyo hududining iqlimi va ichki suvlari Категория: Geografiya 14,93 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА