O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


1404 .

Matn processorlari. Matn processorlaridan ilmiy-texnik hujjatlarni tayyorlashda foydalanish : Informatik va axborot texnalogiyalari 149,13 kB
Malumotlar bazasini loyihalash va boshqarish : Informatik va axborot texnalogiyalari 115
MathCad, MathLab, AvtoCad sistemalari bilan ishlashning asosiy xossalari : Informatik va axborot texnalogiyalari 21,47 kB
Markaziy osiyo davlatlari aholisi va transport geografiyasi : Geografiya 18,16 kB
Markaziy osiyo hududining tuproqlari, osimlik va hayvonot dunyosi : Geografiya 17,71 kB
Markaziy Osiyo hududining geografik tuzilishi, rel`yefi va foydali qazilmalari : Geografiya 17,06 kB
Markaziy osiyo hududining iqlimi va ichki suvlari : Geografiya 14,93 kB
Markaziy Osiyo davlatlarining tarkib topishi, hududi, chegaralari va geografik orni : Geografiya 11,75 kB
Mexanika bo`limining o'qitish usullari : Fizika 87,57 kB
Molekulyar fizika bo'limini oqitish uslublari : Fizika 38,93 kB
Minkovckiy fazosida maksvell tenglamalari : Fizika 40,51 kB
Masalalarning qoyilishida nomalumlar sonini kamaytirish bilan bogliq tipik soddalashtirishlar : Fizika 21,99 kB
Matnli axborotni qayta ishlash uchun ishlatiladigan uskunalar. Kompyuterlar : Informatik va axborot texnalogiyalari 65,31 kB
Milliy iqtisodiyotda sugurtaning orni va roli : Iqtisodiyot 18,08 kB
Mustaqillik yillari Ozbekistonda sugurtani rivojlanish bosqichlari : Iqtisodiyot 19,58 kB
Moliya siyosati, mexanizmi va tizimi : Iqtisodiyot 18,94 kB
Moliyaning mohiyati va funksiyalari : Iqtisodiyot 23,70 kB
Mehnat korsatkichlari tizimi, ularning ishlab chiqarish jamoalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishdagi ahamiyati va orni : Iqtisodiyot 25,39 kB
Moliya siyosati va moliya mexanizmi : Iqtisodiyot 27,25 kB
Mehnat unumdorligini tahlil qilish : Iqtisodiyot 23,33 kB