O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


251 .

Rspublikd ziq-vqtlar : Iqtisodiyot 17,37 kB
Rtsinl vqtlnish v vqt hzm qilish kimyosi rtsinl vqtlnish sslri : Oziq-ovqat texnologiyasi 37,07 kB
Rtsinl vqtlnish v vqt hzm qilish kimyosi insnning ziq rtsini : Oziq-ovqat texnologiyasi 22,00 kB
Reprduksin fotoapparatlar haqida umumiy malumotlar : Informatik va axborot texnalogiyalari 2,54 MB
Rasmli axborotni qayta ishlash uskunalari. Skanrlarning assiy elmntlari : Informatik va axborot texnalogiyalari 726,60 kB
Rossiya imperiyasining O`rta Osiyoni istilo qilishi tarixiy geografiyasi : Geografiya 16,76 kB
Restoranlarni boshqaruv strukturasi : Iqtisodiyot 11,83 kB
Restoranlarga umumiy tarif : Iqtisodiyot 11,82 kB
Rimda respublikaning qulashi va saltanatning tashkil topishi : Tarix 14,07 kB
Rngli mtll m shyosi : Materialshunoslik 18,57 kB
Radiatsin va kimyoviy razvdka asbblari : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 15,15 kB
Radiatsin hlatni razvdka usulida bahlash : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 10,54 kB
Regression-korrelyatsion tahlil : Iqtisodiyot 52,93 kB
Raqobat strategiyasini ishlab chiqish : Iqtisodiyot 15,02 kB
Raqobatning iqtisodiy tabiatini tizimli tahlili : Iqtisodiyot 40,57 kB
Raqobatli ustunliklar va uni egallash konsepsiyasi : Iqtisodiyot 380,01 kB
Raqobat kuchlari nazariyasi : Iqtisodiyot 264,25 kB
Raqobatbardoshlik mazmuni va shakllari : Iqtisodiyot 573,22 kB
Rossiyada chizma gomtriyani fan sifatida oliy oquv yurtlarida oqitilishi : Tasviriy san`at 10,54 kB
Radikal va fotokimyoviy polimerlanish : Kimyo 15,14 kB