O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


1194 .

Tilshunoslikda lisoniy qolip tushunchasi : Tilshunoslik 17,04 kB
Typoқ : Kimyo 10,85 kB
Turkmaniston davlati va Tojikiston Respublikasi umumiy ta`rif : Geografiya 19,07 kB
Tirik kuch haqidagi teorema va ichki sirt kuchlarining ishi : Fizika 44,59 kB
Termodinamikaning birinchi boshlanishi (energiyaning saqlanish qonuni) va issiqlik oqimi tenglamasi : Fizika 29,52 kB
Termodinamikaning ikkinchi boshlanishi : Fizika 28,89 kB
Termodinamik muvozanat qaytar va qaytmas jarayonlar : Fizika 16,24 kB
Tutash muhitlar mexanikasi tenglamalari va masalalarini chiziqlashtirish : Fizika 18,02 kB
Termodinamik muvozanat qaytar vanqaytmas jarayonlar : Fizika 15,47 kB
Terish bosma qolib tayorlash uskunalari haqida umumiy malumotlar, ularning sinflanishi : To`qimachilik 23,06 kB
Turkiston muhtoriyati - milliy demokratik davlatchilikning dastlabki tajribasi : Tarix 14,57 kB
Turkiston olkasida jadidchilik harakati va siyosiy harakatlar : Tarix 15,51 kB
Turkistonda boshqaruv tizimining shakllanishi va ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi ozgarishlar va madaniy hayot : Tarix 18,36 kB
Turkistonda mustabid tuzumga qarshi qarshilik harakati : Tarix 17,72 kB
Tijorat banklarining likvidlik korsatkichlari : Iqtisodiyot 14,23 kB
Tijorat tashkilotlari va korxonalarining moliyasi : Iqtisodiyot 29,04 kB
Tijorat banklarining likvidligini boshqarish va baholash asoslari : Iqtisodiyot 16,15 kB
Tijrat banklarining passiv peratsiyalariularning turlari va tavsifi : Iqtisodiyot 16,92 kB
Tijrat banklarining kredit siyosati va uning mazmuni : Iqtisodiyot 16,76 kB
Tijrat banklarining xarajatlari : Iqtisodiyot 16,90 kB