O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


:


1203 .

Transport vositalariga (TV) avtoservis va firma xizmatini tashkil etish ishlarining maqsad va vazifalari : Transport 25,75 kB
Tuprq ritsi v undn fydlnish : Qishloq va ormon xojaligi 8,57 kB
Tuprq ritsi v krtgrmmsidn qishlq o`jlik ishlb chiqrishid fydlnish : Qishloq va ormon xojaligi 13,13 kB
Tuprq grkimyoviy krtgrmmsini tuzish : Qishloq va ormon xojaligi 9,88 kB
Tuproq turlariga zt m`yorini krrktirvk qilish : Qishloq va ormon xojaligi 11,62 kB
Tarbiya jarayoni.Tarbiya turlari va mtodlari : Pedagogika 66,51 kB
Ta'lim jarayonida pdagogik txnologiyalar.Xorijiy mamlakatlar talim tizimi : Pedagogika 103,53 kB
Transaksiya va transaksiya xarajatlari : Iqtisodiyot 23,75 kB
Tashkilotni amaliy tahlil qilish nazariyalari : Iqtisodiyot 31,58 kB
Tilshunoslikda lisoniy qolip tushunchasi : Tilshunoslik 17,04 kB
Typoқ : Kimyo 10,85 kB
Turkmaniston davlati va Tojikiston Respublikasi umumiy ta`rif : Geografiya 19,07 kB
Tirik kuch haqidagi teorema va ichki sirt kuchlarining ishi : Fizika 44,59 kB
Termodinamikaning birinchi boshlanishi (energiyaning saqlanish qonuni) va issiqlik oqimi tenglamasi : Fizika 29,52 kB
Termodinamikaning ikkinchi boshlanishi : Fizika 28,89 kB
Termodinamik muvozanat qaytar va qaytmas jarayonlar : Fizika 16,24 kB
Tutash muhitlar mexanikasi tenglamalari va masalalarini chiziqlashtirish : Fizika 18,02 kB
Termodinamik muvozanat qaytar vanqaytmas jarayonlar : Fizika 15,47 kB
Terish bosma qolib tayorlash uskunalari haqida umumiy malumotlar, ularning sinflanishi : To`qimachilik 23,06 kB
Turkiston muhtoriyati - milliy demokratik davlatchilikning dastlabki tajribasi : Tarix 14,57 kB