главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Поиск:


Найдено 159 совпадений.

Vatanni himoya qilish va harbiy xizmatni o'tash burchlari Категория: Huquqshunoslik 10,95 kB
VII – XI асрларда Гарбий Европада славян давлатларининг вужудга келиши Категория: Tarix 14,71 kB
VI-XI асрларда Византия империяси Категория: Tarix 14,69 kB
VI-XI асрларда Араблар Категория: Tarix 15,96 kB
VII—XI асрларда ғарбий славянлар. Ғарбий европада славян давлатларининг вужудга келиши Категория: Tarix 66,55 kB
VI—XI Асрларда Византия империяси Категория: Tarix 33,52 kB
VI —XI асрлдрда жанубий Славянлар Категория: Tarix 180,10 kB
VI—XI асрларда Араблар Категория: Tarix 317,82 kB
VII-VIII асрларда Мовароуннаҳрда маданият ва педагогиканинг яратилиши Категория: Pedagogika 47,03 kB
Variatsiya ko’rsatkichlari Категория: Iqtisodiyot 50,16 kB
Valyuta kursi Категория: Iqtisodiyot 93,83 kB
Vint sirtlar Категория: Geometriya 24,06 kB
Vaziyati aniqlanadigan (pozision) masalalar Категория: Geometriya 54,73 kB
Vеrеshchаgin usuli Категория: Fizika 93,40 kB
Vitaminlarning modda almashinish jarayonidagi o`rni. Hayvon va odam oziqasidagi vitaminlarning ahamiyati (biokimyo) Категория: Kimyo 259,19 kB
Vegetativ nerv tizimi Категория: Anatomiya 9,29 kB
Virtual 3D universitet muhitida oʻquv jarayonini tashkillashtirish Категория: diplom ishi 1,05 MB
Vinillaktam polimerlari va ularni tibbiyotda qo’llanilishi Категория: diplom ishi 229,63 kB
Viruslar va antivirus dasturlari Категория: diplom ishi 90,06 kB
Vеtеrinariya prеparatlarini ishlab chiqarishning tarixi zamonaviy xolati va rivojlanish istiqbollari Категория: Tibbiyot 15,74 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА