O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


 »  Iqtisodiyot (2601) RSS-

:


:   ( ) ( ) ( )
( )

Kimyoviy tnlgik jarayonlarda muvzanat : Iqtisodiyot 12,34 kB
: Iqtisodiyot 50,97 kB
Invstitsiya lyixalarining mliyaviy va iqtisdiy samaradrligini bahlash : Iqtisodiyot 49,23 kB
: Iqtisodiyot 28,72 kB
: Iqtisodiyot 151
Xrijiy invstitsiyalarning mazmuni va ahamiyati : Iqtisodiyot 27,57 kB
Invstitsiya risklari va ularni pasaytirish yollari : Iqtisodiyot 28,11 kB
Invstitsiya faliyatini mliyalashtirish manbalari va usullari : Iqtisodiyot 27,79 kB
Invstitsiya faliyatini krditlash : Iqtisodiyot 26,11 kB
: Iqtisodiyot 23,73 kB
Invstitsiya faliyati va invstitsiya siyosati : Iqtisodiyot 24,60 kB
Invstitsiyalarni mliyalashtirishda mliyaviy vsitalar : Iqtisodiyot 24,47 kB
: Iqtisodiyot 21,46 kB
Invstitsiya faliyatida kapital qurilish : Iqtisodiyot 21,37 kB
: Iqtisodiyot 19,42 kB
Innvatsiya faliyatini mliyalashtirish : Iqtisodiyot 26,89 kB
Қ ҳқ : Iqtisodiyot 23,97 kB
: Iqtisodiyot 19,66 kB
Davlat invstitsiya dasturini shakllantirish : Iqtisodiyot 18,16 kB
Invstitsiyalarning iqtisdiy mazmuni va mhiyati : Iqtisodiyot 20,12 kB