O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


 »  Kimyo (764) RSS-

:


:   ( ) ( ) ( )
( )

Kimyoviy usulda kaustik sda lish : Kimyo 241,02 kB
Kimyoviy tnlgiyada lat diagrammasini qollash : Kimyo 41,68 kB
Kimyoviy tnlgik jarayonlar : Kimyo 22,06 kB
қ қ : Kimyo 20,80 kB
қ қ қ : Kimyo 26,91 kB
Kimyoviy tnlgiyada katalizning aamiyati : Kimyo 20,90 kB
Gmgn jarayonlar tzligi va uni shirish usullari : Kimyo 20,67 kB
HC1ni absrbtsiyalash usuli bilan lrid kislta lish : Kimyo 52,63 kB
Gtrgn jarayonlar tzliklari va tzlikni shirish usullari : Kimyo 20,00 kB
Kimyoviy tnlgik jarayonlar haqida assiy tushunchalar : Kimyo 17,21 kB
Sulfid rudalarini yoqib sulfat kislta lish : Kimyo 38,80 kB
: Kimyo 13,36 kB
. : Kimyo 14,79 kB
: Kimyo 13,65 kB
Kimyoviy tnlgik tizimlar : Kimyo 13,09 kB
ҳ : Kimyo 12,79 kB
Kimyoviy raktrlar va ularga talablar : Kimyo 12,14 kB
Fsfritlardan ekstraktsiya usulida fsfat kislta lish : Kimyo 11,20 kB
Typoқ : Kimyo 10,85 kB
Sirka kisltani etirifikatsiyalash : Kimyo 7,99 kB