главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Архив файлов

Архив файлов »  Pedagogika (2024) RSS-лента категории

Поиск:


Отсортировать по:   Названию ( ) Дате ( ) Популярности ( )
Эти файлы отсортированы по дате (более новые файлы показывать первыми)

Ўзбек фразеологиясининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти Категория: Pedagogika 22,21 kB
Zamonaviy o’qitish metodlari va uni o’quv jarayonida qo’llash Категория: Pedagogika 13,67 kB
XVI asrdan keyingi davrlardagi badiiy nasr ravnaqi Категория: Pedagogika 18,68 kB
Tarbiya jarayoni.Tarbiya turlari va mеtodlari Категория: Pedagogika 66,51 kB
Ta'lim jarayonida pеdagogik tеxnologiyalar.Xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimi Категория: Pedagogika 103,53 kB
Shaxs shakllanishiga turlicha yondoshuvlar Категория: Pedagogika 55,93 kB
Sharq mutafakkirlarining ta'lim va tarbiya haqidagi pedagogik qarashlari Категория: Pedagogika 36,11 kB
O’zbеkistonda xalq ta'limi tizimi va uni tashkil etish tamoyillari Категория: Pedagogika 54,91 kB
O`zbek nasrining ilk manbalari Категория: Pedagogika 10,64 kB
O`zbek badiiy nasrining shakllanish bosqichlari Категория: Pedagogika 24,01 kB
Milliy uyg`onish davri ilk bosqichi adabiyotida nasr Категория: Pedagogika 10,73 kB
Madaniy-ma'rifiy xodimning kasbiy fazilatlari Категория: Pedagogika 12,69 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyat xodimining pedagogik tashkilotchilik qobilyati va mahorati Категория: Pedagogika 20,17 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyat tarixi Категория: Pedagogika 53,60 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyatning nazariy asoslari Категория: Pedagogika 15,44 kB
Ijtimoiy-madaniy faoliyatning mazmuni tamoyillari va usullari Категория: Pedagogika 20,93 kB
Олий таълим муассасини бошқариш Категория: Pedagogika 166,85 kB
Олий таълим иқтисодиёти Категория: Pedagogika 46,05 kB
Zamonaviy o’qitish uslublari aqliy hujum usuli muammoli o’qitish texnologiyasi kichik guruhlarga bo’lib dars o’tish va h q Категория: Pedagogika 36,60 kB
Pеdagogika tarixi. G’arb va Rossiya olimlarining ta'lim-tarbiya ilmidagi faoliyatlari Категория: Pedagogika 34,75 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА