O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?


 »  Geometriya (195) RSS-

:


:   ( ) ( ) ( )
( )

Sirtning o'rta va Gauss egriliklari. Sirt nuqtalarini tekshirish : Geometriya 575,48 kB
Silliq sirt, sirtning urinma tekisligi va normali. Silliqlikning etarli shartlari : Geometriya 610,87 kB
Sirtdagi chiziqlar orasidagi burchak. Sirt yuzi. Sirtning ichki geometriyasi : Geometriya 441,31 kB
Egri chiziqli koordinatalar sistemasi. Riman metrikasi : Geometriya 65,00 kB
Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli : Geometriya 175,85 kB
Tkis egri chiziqlar ularga urunma va normallar otkazish. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar : Geometriya 93,28 kB
Tkis-paralll harakatlantirish usuli : Geometriya 117,50 kB
Togri chiziq bilan sirtning kesishuv nuqtasini yasash : Geometriya 354,85 kB
Sirtlarning yoyilmalarini bajarish usullari. Yoyilmaydigan sirtlarning taqribiy yoyilmalarini yasash : Geometriya 257,93 kB
Sirtlarning tekislik bilan kesishuv chizigini va kesim yuzalarining haqiqiy kattaligini yasash : Geometriya 182,90 kB
Sirtlarning ozaro ksishish chiziqini kontsentrik sharlar va yordamchi proyeksiyalash usullaridan foydalanib yasash : Geometriya 179,66 kB
Sirtlarning ozaro kesishuv chizigini yasash usullari. Ksishuvchi tkiliklar dastasi usuli : Geometriya 322,25 kB
Sirtlarning hosil bolishi va ularni chizmada brilishi. Sirtlarning klassifikatsiyasi. Aylanish sirtlari, kanod va truba sirtlari. Vint sirtlari. Gelikoidlar : Geometriya 162,62 kB
Sirtlarga urinma tekisliklar otkazish, sirt ustidagi nuqtalarning klassifikatsiyasi. Parabolik, elliptik va giperbolik nuqtalarga ega bolgan sirtlarga urinma tekisliklar otkazish. Sirtlarning ocherklarini yasash : Geometriya 134,49 kB
Qiyshiq burchakli yordamchi proyeksiyalash. Togri burchakli yordamchi proyeksiyalash. Yordamchi proyeksiyalash usullarida masalalar echish : Geometriya 87,12 kB
Metrik va pozitsion masalalar yechish : Geometriya 178,77 kB
Kopyoqlar haqida tushunchalar va ularning proktsiyalari. Muntazam kopyoqliklar : Geometriya 53,90 kB
Kopyoqliklarning yoyilmasini bajarish : Geometriya 69,52 kB
Kopyoqliklarning uv nuqtasini yasash : Geometriya 182,99 kB
Ikki kopyoqlikning ozaro kesishuv chizigini yasash : Geometriya 25,99 kB