главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 28326Поиск:


Agrosanoat kompleksida yer monitoringini yuritish xususiyatlari Категория: Geodeziya 18,50 kB
Lazerlar va nochiziqli optika Категория: Fizika 142,26 kB
Kompton effekti Категория: Fizika 155,42 kB
Harakatlanuvchi muhit optikasi va nochiziqlik jarayonlar yorug‘lik va maxsus nisbiylik nazariyasi Категория: Fizika 81,39 kB
Golografiya Категория: Fizika 30,68 kB
Vegetativ nerv tizimi Категория: Anatomiya 9,29 kB
Teri orqali sezish, ta`m va hid bilish analizatorlari Категория: Anatomiya 12,00 kB
Suyaklarning tuzilishi, shakllari, tarkibi, birikishi Категория: Astronomiya 12,64 kB
Siydik – tanosil a'zolarining tuzilishi Категория: Astronomiya 14,55 kB
Qon aylanish a'zolarining tuzilishi Категория: Anatomiya 19,30 kB
Ovqat hazm qilish a'zolarining tuzilishi Категория: Anatomiya 13,84 kB
Orqa miyaning tuzilishi Категория: Anatomiya 11,06 kB
Odam anatomiyasi va antropologiya asoslari fani, uning vazifalari o`rganish usullari, rivojlanish tarixi Категория: Anatomiya 16,83 kB
Nafas olish a'zolarining tuzilishi Категория: Anatomiya 10,04 kB
Muskullarning tuzilishi, shakllari, nomlanishi Категория: Anatomiya 14,17 kB
Ko`rish, eshitish va muvozanat analizatorlari Категория: Anatomiya 14,31 kB
Ichki sekretsiya bezlarining tuzilishi Категория: Anatomiya 14,67 kB
Bosh miyaning tuzilishi Категория: Anatomiya 12,72 kB
Bosh, gavda va qo’l - oyoq muskullari Категория: Anatomiya 7,82 kB
Bosh, gavda va qo‘l-oyoqlar skeleti Категория: Anatomiya 12,74 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА