O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?: 26704:


Elktr tkining insn rganizmga tasiri. Tasir turlari, darajasi : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 691,00 kB
Davlat nazorat tashkilotlari : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 63,00 kB
Btsiz hdislrd shikstlngnlrg birinchi yordm korstish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 400,50 kB
Elktr vfsizligi : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 169,50 kB
Elktrmgnit mydni v uning insn rgnizmig tsiri. Elktrmgnit mydnining nrmlri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 262,50 kB
Fvquldd hltlr ehtimlini bilish v bhlsh. Fvquldd hltlrning rivjlnish bsqichlri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 76,50 kB
Fvquldd hltlr hqid mlumt v fvquldd hltlrning klssifiktsiyasi : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 108,00 kB
Fvquldd vaziyatlrd bktlrni turgun ishlshini taminlash, vfsizlik tdbirlrini tuzish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 57,50 kB
Fvquldd vziyatlr boyich kmissiyalr. Fvquldd vziyatlrd ishlrni tshkil qilish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 61,50 kB
HF ning nzriy sslri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 376,00 kB
Hyot fliyat vfsizligi (F) kursining mzmuni, mqsdi v vziflri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 50,00 kB
Hyot fliyat vfsizligini taminlashni huquqiy myoriy v tshkiliy sslri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 76,50 kB
Insn fliyatining ssiy shkllri v klssifiktsiyasi : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 46,00 kB
Insnni mhnt qbiliyati v uning smrdrligini shirish ususiyatlri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 85,00 kB
Ishlb chiqrish snitriyasi sslri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 189,50 kB
Ishlb chiqrishd shmlltish, isitish v Yoritish. Shsiy himya vsitlri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 399,50 kB
Rdiktiv nurlnishlrdn himyalnish : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 83,50 kB
Sglm turmush trzi sslri v uning hyot fliyat fsizligini taminlashdgi orni : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 75,00 kB
Tnik vfsizligi sslri. Mhnt vfsizligini taminlashning tnik vsitlri : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 152,50 kB
Yongin vfsizligi sslri. Yongin vfsizligig umumiy tlblr : Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi 126,50 kB