O`zbekcha
 
 

Google       
 
:
:
?
: 22027:


Orfografiya oqitish metodikasi : Tilshunoslik 17,81 kB
Orfografiya : Tilshunoslik 14,41 kB
Orfoepiya va orfografiya haqida : Tilshunoslik 12,44 kB
Orfoepiya va orfografiya : Tilshunoslik 22,25 kB
Orfoepiya : Tilshunoslik 13,57 kB
n tili tlimining vsitlri : Tilshunoslik 11,70 kB
n tili oqitishning umumdidktik v ozig s prinsiplri : Tilshunoslik 17,62 kB
n tili oqitish mtdlri : Tilshunoslik 15,49 kB
n tilidn oquv ishlrini tshkil etish va otkzish shkllri : Tilshunoslik 14,58 kB
Ona tili boshlangich sinflarda oquv fani : Tilshunoslik 13,39 kB
Ona tili talimi jarayonida qollaniladigan didaktik oyinlar : Tilshunoslik 14,44 kB
Ona tili oqitish prinsiplari : Tilshunoslik 13,30 kB
Ona tili oqitish metodikasi pedagogik fan : Tilshunoslik 19,99 kB
Ona tili oqitish metodikasining predmeti. Boshqa fanlar bilan aloqasi. DTS talablari, mohiyati : Tilshunoslik 18,05 kB
Ona tili o`qitish metodikasi : Tilshunoslik 10,02 kB
Ona tili darslarining maqsadga kora turlari. Ona tili oqitish metodlari : Tilshunoslik 12,97 kB
Ona tili darslarida taqqoslash usulini qollash yollari : Tilshunoslik 15,80 kB
Ona tilidan sinfdan tashqari ishlar. Ona tili togaragi va unga rahbarlik qilish : Tilshunoslik 14,06 kB
Ona tili boshlangich sinflarda oquv prdmti : Tilshunoslik 15,13 kB
Olmosh va ravish turkumlari : Tilshunoslik 26,33 kB
.