asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
Русский O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 25542Qidirish:

Bernulli differensial tenglamasi Yo`nalish: diplom ishi 177,82 kB
O`zgarishi chegaralangan funksiyalar va unga misollar Yo`nalish: diplom ishi 321,79 kB
O`quvchilarni algebraik masalalarni yechishga tayyorlash Yo`nalish: diplom ishi 123,62 kB
Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanib, kasb-hunar kollejlarida geometriya kursini o`qitish metodik tizimini yaratish Yo`nalish: diplom ishi 1,57 MB
Бакалавр йўналиши бўйича математикларнинг мутахассислик кўникма ва малакаларини шакллантириш Yo`nalish: diplom ishi 34,17 kB
Daryolar mavzusini ta`lim texnologiyalari asosida o`qitishga doir Yo`nalish: diplom ishi 141,38 kB
Aniq integrallar nazariyasining ba’zi tatbiqlari haqida Yo`nalish: diplom ishi 386,68 kB
Normallangan fazolarda chiziqli operatorlarni Yo`nalish: diplom ishi 320,98 kB
Nodira she`riyatida tarixiy obrazlar talqini Yo`nalish: diplom ishi 65,57 kB
Tursunboy Adashboyev she`riyatida an`anaviylik va badiiy mahorat masalalari Yo`nalish: diplom ishi 163,32 kB
XX asr 20 yillarining oxiri va 40 yillarning boshida, totalitar boshqarishning ma’muriy – buyruqbozlik usuli o’rnatilgan Yo`nalish: diplom ishi 118,00 kB
Abdulla Qahhorning zamonaviy mavzudagi hikoyalari poetikasi Yo`nalish: diplom ishi 206,25 kB
O`zbek xalq afsun – duolar folklor janri sifatida Yo`nalish: diplom ishi 77,86 kB
Alisher Navoiy she`riyatida ramziy raqamlar talqini Yo`nalish: diplom ishi 93,67 kB
Cho`lpon nasri poetikasi Yo`nalish: diplom ishi 120,16 kB
Jadidchilik va jadid matbuoti Yo`nalish: diplom ishi 216,51 kB
Kuntug`mish dostonidagi yetakchi obrazlarning qiyosiy tahlili Yo`nalish: diplom ishi 78,95 kB
Og`zaki latifalarda sujet, kompozitsiya va konflikt Yo`nalish: diplom ishi 191,74 kB
Paremik tur va uning janriy xususiyatlari Yo`nalish: diplom ishi 50,86 kB
Rivoyat va uning xalq poetik ijodidagi o`rni Yo`nalish: diplom ishi 65,91 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA