главная   реклама сайте    правила  обратная связь
Русский O`zbekcha
 
 
Искать с помощью Google   Искать с помощью Яндекса   Поиск по сайту
 


Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 29191Поиск:


Сифат сон олмош стилистикаси Категория: Tilshunoslik 95,96 kB
Ёрдами сўзлар кўмакчилар боғловчилар юкламалар стилистикаси Категория: Tilshunoslik 84,06 kB
Равиш ва феъл стилистикаси Категория: Tilshunoslik 74,30 kB
Синтактик услубият содда гаплар услубияти Категория: Tilshunoslik 33,66 kB
Қўшма гаплар услубияти Категория: Tilshunoslik 25,84 kB
Кўчирма ва ўзлаштирма гапларнинг стилистик хусусиятлари Категория: Tilshunoslik 17,57 kB
Hosila lug‘aviy ma’nolarning lisoniy sathga ko‘tarilish bosqichlari Категория: Tilshunoslik 17,89 kB
Tilshunoslikda lisoniy qolip tushunchasi Категория: Tilshunoslik 17,04 kB
Lisoniy qolip hosilalarida lisoniylashish Категория: Tilshunoslik 16,76 kB
So’z yasalish qolipi hosilalarida leksemalashish Категория: Tilshunoslik 15,96 kB
So’z birikmasi va gap qolipi hosilalarida leksemalashish Категория: Tilshunoslik 11,64 kB
XIX asrda Buxoro va Xiva xonligining qo’shni davlatlar bilan savdo va diplomatik aloqalari Категория: Tarix 55,64 kB
BXSR va XXSR ning tuzilishi Respublikalarda madaniy ijtimoiy- siyosiy va iqtisodiy islohatlarning Категория: Tarix 53,10 kB
Xorazm va Buxoroda demokratik harakatlarning o’sib borishi va xonlik va amirlikning qulashi Категория: Tarix 26,79 kB
Buxoro amirligi va Xiva xonligi Rossiya hukmronligi davrida kursining maqsad va vazifalari eng asosiy manbalar va adabiyotlar Категория: Tarix 26,19 kB
Podsho Rossiyasi tomonidan Buxoro amirligi va Xiva xonligiga qarshi olib borgan harbiy harakatlar Категория: Tarix 21,22 kB
Олий таълим муассасини бошқариш Категория: Pedagogika 166,85 kB
Олий таълим иқтисодиёти Категория: Pedagogika 46,05 kB
Zamonaviy o’qitish uslublari aqliy hujum usuli muammoli o’qitish texnologiyasi kichik guruhlarga bo’lib dars o’tish va h q Категория: Pedagogika 36,60 kB
Pеdagogika tarixi. G’arb va Rossiya olimlarining ta'lim-tarbiya ilmidagi faoliyatlari Категория: Pedagogika 34,75 kB
ПРЕЗЕНТАЦИИЭНЦИКЛОПЕДИЯМУЗЫКА