asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 


: 30066Qidirish:

Milliy iqtisodiyotning iqtisodiy potensiali iqtisodiy va ijtimoiy prognozlashning bazasi Yo`nalish: Iqtisodiyot 14,89 kB
Milliy avfsizlikni prognozlash Yo`nalish: Iqtisodiyot 16,52 kB
Demografik prognozlash Yo`nalish: Iqtisodiyot 16,47 kB
Iqtisodiy tahlilning mazmuni prdmti va vazifalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 16,99 kB
Avtomati bshqrish tizimid iqtisdiy thlil Yo`nalish: Iqtisodiyot 17,09 kB
Korxonalarning moliyaviy faoliyatini ifodalovchi asosiy korsatkichlarni tahlil qilish usullarining asoslari Yo`nalish: Iqtisodiyot 19,51 kB
Ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni prognozlashtirish Yo`nalish: Iqtisodiyot 20,67 kB
Birja bitimlari va ularning turlari Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,12 kB
Brokrlar va brokrlik idoralari Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,22 kB
Ijtimoiy ishlab chiqarish tuzilmasini rivojlanishini prognozlash Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,62 kB
Kapital qurilish va investitsion faoliyat darajasini prognozlash Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,76 kB
Iqtisodiy-ijtimoiy prognozlash modellari Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,53 kB
Baholash jarayonini tartibga solish Yo`nalish: Iqtisodiyot 22,22 kB
Birja bozorida kliring va hisob-kitoblar Yo`nalish: Iqtisodiyot 23,02 kB
Tijorat banklarining qimmatli qogozlar bilan boladigan operatsiyalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 24,50 kB
Tijorat banklarining trast va forfeyting operatsiyalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 24,57 kB
Jahon ojaligi va alqaro iqtisodiy munosabatlar - asosiy korinishlari va ususiyatlari. alqaro mhnat taqsimoti Yo`nalish: Iqtisodiyot 25,18 kB
Birja statistikasi ko`rsatkichlari Yo`nalish: Iqtisodiyot 25,91 kB
Jahon ojaligida rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti Yo`nalish: Iqtisodiyot 28,28 kB
Jahon iqtisodiyotini tartibga solishda alqaro tashkilotlarning roli Yo`nalish: Iqtisodiyot 30,17 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA