asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
Русский O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 29700Qidirish:

Хodimlar bilan hisob-kitoblar auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 40,70 kB
Низо ва стрессларни бошқариш Yo`nalish: Iqtisodiyot 17,96 kB
Маркетингни бошқариш Yo`nalish: Iqtisodiyot 42,21 kB
Ижтимоий бошқарув Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,80 kB
Еvropа iqtisodiy hаmkorligi (ЕIH) mаmlаkаtlаridа аsosiy soliqlаr vа soliq tizimi Yo`nalish: Iqtisodiyot 33,70 kB
Бошқарув қонунлари ва тамойиллари Yo`nalish: Iqtisodiyot 28,02 kB
Бошқарув функциялари Yo`nalish: Iqtisodiyot 13,85 kB
Бошқарув усуллари Yo`nalish: Iqtisodiyot 17,50 kB
Бошқарув тизимида менежерлар фаолиятини ташкил этиш Yo`nalish: Iqtisodiyot 15,34 kB
Бошқарувнинг ташкилий тузилиши Yo`nalish: Iqtisodiyot 51,68 kB
Бошқарувнинг ахборот билан таъминланиши Yo`nalish: Iqtisodiyot 14,74 kB
Бошқарув маданияти ва услуби Yo`nalish: Iqtisodiyot 220,71 kB
Бошқарувга системали–вазиятли ёндашув Yo`nalish: Iqtisodiyot 70,01 kB
Бошқариш самарадорлиги Yo`nalish: Iqtisodiyot 16,09 kB
Бошқариш назариясининг ривожланиши. Бошқаришга асосий муносабатлар Yo`nalish: Iqtisodiyot 42,91 kB
Бошқариш назарияси асослари Yo`nalish: Iqtisodiyot 48,52 kB
Yakkа indekslаr Yo`nalish: Iqtisodiyot 137,69 kB
Xususiy kapital auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 95,86 kB
Xodimlar bilan mеhnatga haq to`lash bo`yicha va boshqa hisob-kitoblar auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 48,66 kB
Tovar-moddiy zaxiralari auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 44,67 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA