asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Qidirish:

366 .

Grammatika morfologiya va sintaksis grammatikaning ta'rifi Yo`nalish: Tilshunoslik 15,25 kB
Glikozidlar va yurak glikozidlar manbalari Yo`nalish: Kimyo 26,17 kB
Gidroksi va keto (okso) kislotalar Yo`nalish: Kimyo 58,53 kB
Geterohalqali birikmalar Yo`nalish: Kimyo 33,92 kB
Galoidkislotalar va ikki asosli toyinmagan kislotalar Yo`nalish: Kimyo 56,98 kB
Galoidbirikmalarning kimyoviy xossalari Yo`nalish: Kimyo 49,81 kB
Gen injenerligi Yo`nalish: Biotexnologiya 53,18 kB
Gormonlar va gormonsimon moddalar haqida tushuncha. Gormonlarning tasir qilish mexanizmlari Yo`nalish: Kimyo 17,72 kB
Glikognning sintzi va parchalanishi. Uglvodlar almashinuvining boshqarilishi Yo`nalish: Kimyo 28,48 kB
Genetik axborotning kochirilish turlari. Replikatsiya va transkriptsiya mexanizmlari Yo`nalish: Kimyo 29,06 kB
Gemproteid va nukleoproteidlar sintezi va parchalanishi Yo`nalish: Kimyo 18,06 kB
Gazni qayta ishlash zavodlaridagi asosiy texnologik jarayonlar tavsifi Yo`nalish: Geologiya 125,78 kB
Gorogli turkumidagi dostonlar. Kuntugmish dostonida sevgi va vafo ifodasi. Yo`nalish: Adabiyot 18,84 kB
Gz, kndnst, nft v qtlm suvlri sslri Yo`nalish: Geologiya 311,78 kB
Gmgn jarayonlar tzligi va uni shirish usullari Yo`nalish: Kimyo 20,67 kB
Gtrgn jarayonlar tzliklari va tzlikni shirish usullari Yo`nalish: Kimyo 20,00 kB
Gerbitsidlarni tasniflash va qollash Yo`nalish: Botanika 18,59 kB
Gigin mhntni mufz qilinishi tshkil etish Yo`nalish: Iqtisodiyot 27,57 kB
Grammatika va soz yasalishiga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari Yo`nalish: Tilshunoslik 28,72 kB
Gntip v individul ususiyatlrning shkllnish muhiti Yo`nalish: Psixologiya 15,98 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA