Хоразм макомлари  

  • Sana 12-10-12
  • Yuklangan 87
  • Fayl hajmi 9,51 kB

1. Хоразм макомининг
пайдо булиши
2. Хоразм халк ашулаларининг маком шуъбаларидаги урни
3. Хоразм маком таркиби
4. М.Харратов ва М.Юсуповлар. Хоразм макомлари хакида
5. Панжгох шуъбаси
6. Фахтий