Пиримкул Кодиров  

  • Sana 19-09-12
  • Yuklangan 114
  • Fayl hajmi 20,51 kB
1. Хаёти ва ижоди хусусида маълумот.
2. Киссаларида инсон кадр-киммати; инсоннинг уз-узини
англашида мехнат, мевгининг роли; эрк ва севги, оила
масаласи.
3. Илк романи «Уч илдиз» номининг рамзлиги. Роман номида
ёзувчи олдига куйган максадининг ифодаси.
4. «Кора кузлар» романида кадр-киммат учун кураш, хужаликни
бошкаришда маданият, маънавият масаласининг янгича
куйилиши.
5. «Олмос камар» романида инсоннинг маънавий, дунёси
нурлантириб турувчи куч ифодаси.
6. «Юлдузли тунлар» романида шоир ва шох Бобур уртасидаги
зиддиятнинг туб мохияти. Давр рухининг чукур ифодаси.
7. «Авлодлар довони» романида Бобурийлар сулоласини жахонда
олиб борган бунёдкорлик ишлари ва инсон маънавият оламида
тутган урни ифодаси.