XVII asr o`rtalari va XIX asr birinchi yarmida Angliya  

  • Sana 16-11-12
  • Yuklangan 363
  • Fayl hajmi 37,86 kB
1. Inqilob arafasida Angliyaning ijtiraoiy iqtisodiy va siyosiy ahvoli.
2. Inqilobning boshlanishi va fuqarolar urushi.
3. Respublikaning e`lon qilinishi va Kromvel protektorati.
4. Angliyada Styuartlar hukmronligining tiklanishi va burjua tuzumining
o`rnatilishi.
5. XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida Angliyaning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti
6. Angliyada agrar munosabatlar.
7. Sanoat to`ntarilishi va uning oqibatlari.
8. Anliyada chartistlar va Sving harakati