Termodinamikaning ikkinchi qonuni  

  • Sana 26-06-14
  • Yuklangan 156
  • Fayl hajmi 67,83 kB
1. Qonun to’g’risida umumiy ma‘lumot.
2. Qonunning asosiy vazifasi.
3. Termodinamik jarayonlar.
3. O’z – o’zicha boruvchi va o’z – o’zicha bormaydigan jarayonlar.
3. Termodinamik qaytar jarayonlar.
3. Muvozanat va nomuvozanat jarayonlar.
4. Karno sikli.
5. Entropiya.
6. Ikkinchi qonunning asosiy tenglamasi.
7. Jarayonlarning yo’nalishni va muvozanatning sharti.
8. Gibbs va Gelmgols energiyalari.
9. Qaytmas jarayonlar termodinamikasi.
10. Entropiya va ehtimollik.