Qadimgi Yunoniston madaniyati.  

  • Sana 17-07-14
  • Yuklangan 417
  • Fayl hajmi 985,84 kB
Maqsad:
1.Talimiy maqsad: mavzu orqali o`quvchilarga bilim 10 ta malaka 7ta ko`nikma
6 ta berish. Qadimgi Yunoniston madaniyati haqida tushuncha berish.
2. Tarbiyaviy maqsad: mavzu orqali o`quvchilarni yetuk, mustaqil, komil insonlar tarzida tarbiyalash.
3.Rivojlantiruvchi: o`quvchilarning shaxsiy psixologik xususiyatlarini : xotira, tafakkur, idrokni shakillantirish.
Dars tipi: Yangi BMK hosil qiluvchi.
Dars uslubi: og`zaki
Dars uslubi: ko`rgazmali, amaliy
Dars jihozi: darslik, dunyo siyosiy xaritasi, mavzuga oid rasmlar qo`shimcha adabiyotlar, elektiron darslik, kompyurter, projector, tarqatma materiallar ballar yozilgan kartochkalar doska bo`ri.
Darsning bosqichlari