Nomoddiy akòivlar hisobi   

  • Sana 11-08-14
  • Yuklangan 287
  • Fayl hajmi 46,14 kB

1. Nomoddiy aktivlarning mohiyati va turlari
2. Nomoddiy aktivlarni sotib olish va ularni baholash
3. Nomoddiy aktivlarni hisobga olish tamoyillari
4. Nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblash tartibi
5. Nomoddiy aktivlarni chiqib ketishining hisobi
6. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari bo’yicha xarajat-
larni hisobga olish
7. Emiriladigan aktivlar bo’yicha xarajatlarni hisoblash
8. Nomoddiy aktivlar haqidagi ma’lumotlarni yoritish