Statistik kuzatish uslubiyati  

  • Sana 11-08-14
  • Yuklangan 422
  • Fayl hajmi 51,00 kB

1. Hozirgi zamon O‘zbekiston Respublikasi davlat statistikasi va
xalqaro statistika
2. Statistik kuzatish mohiyati va uning oldiga qo‘yiladigan talablar
3. Statistik kuzatishni tayyorlash uslubiyati
4. Statistik kuzatish turlari
5. Hisobot, maxsus kuzatish, biznes tekshirishlar va ro‘yxatlar
6. Statistik kuzatish xatolari va ularni aniqlash yo‘llari