70-80 yillar hikoyanavisligida yangi badiiy tamoyillar (XAYRIDDIN SULTON HIKOYALARI MISOLIDA)  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 51
  • Fayl hajmi 75,27 kB
Kirizh.................................................................................................................3-6
I.BOB. 70-yillar oxiri 80-yillar hikoyanavisligida yangi badiiy tamoyillar
I.1. 70-80 yillar hikoyachiligida uslub va mahorat………………………..….7-19
I.2. Xayriddin Sultonning qahramon yaratish san’ati………………………20-36
II.BOB. Xayriddin Sulton hikoyalarining kompozitsion î‘ziga xosligi…..…37-44
II.1.Ijodkorning sujet, konflikt yaratish mahorati………………………........45-50
II.2. Adib hikoyalarida muallif va qahramon nutqidagi individualliklar……51-55
Xulosa……………………………………...…………………….…………..56-58
Foydalanilgan adabiyotlar rî‘yxati…………………………………….……59-60