Paremik tur va uning janriy xususiyatlari  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 39
  • Fayl hajmi 50,86 kB
Kirish………………………………………………………………………...….3-8

I.BOB. Badiiy kechinma (tur) va uning badiiy asardagi o’rni……..………9-12
I.1. Epik kechinma (tur) tabiati………………………………………………..13-15
I.2. Dramatik va lirik kechinmalar (tur) tabiati………………………………..16-21
I.3. Paremik kechinma (tur) xususiyati………………………………………..22-24

II.BOB. Paremik tur va uning o’ziga xos xususiyatlari……………………25-30
II.I. Topishmoqlar genezisiga doir ayrim mulohazalar………………………..31-39
II.2. Aforizm adabiy janr sifatida……………………………………………...40-43
II.3. Maqollarning tarixiy asoslariga doir……………………………………..44-56

Xulosa…………………………………………………………………………57-58

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati…………………………………………59-60