Og`zaki latifalarda sujet, kompozitsiya va konflikt  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 89
  • Fayl hajmi 191,74 kB
K I R I SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

I BOB. Og`zaki latifalarning janr xususiyatlari. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6-18
I.1. Latifa kompozitsiyasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 19-29
I.2. Latifa janrida sujet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-38
I.3. Latifa janrida konfiliktning ba`zi xususiyatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . 39-42

II BOB. Og`zaki latifalarda badiiy nutq shakllari. . . . . . . . . . . .. . . .. 43-44
II.1. Aytuvchi nutqi xususiyatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 45-51
II.2. Latifa monologik hikoya sifatida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
II.3. Latifalarda diolog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 56-59

Xulosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60-61

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-63