Quyosh tojidagi nuqtasimon tizmalar va ularning ko’rsatgichlari  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 47
  • Fayl hajmi 2,07 MB
I BOB. Quyoshni tekshirish usullari va obektlari........................................... 7
1.1. Turli spektrlarda Quyosh tasviri…………………………………………. 10
1.2. Monoxromatik filtr yordamida Quyoshni kuzatish………………………..14
1.3. Quyoshni atmosfera qatlamlari spektri…………………………………... 17
II BOB. Atmosferaning mayda strukturasi………………………………...21
2.1 Fotosferada granulyatsiya va tebranishlar………………………………….22
2.2 Xromosferada supergranulyatsiya va spikulalar…………………………...25
2.3 Tojda sirtmoqsimon yoki yoysimon tuzilmalar va yorug‘ toj nuqtalar……29
2.4Quyoshdagi yorug‘ nuqtasimon tuzilmalarning fizikko‘rsatgichlarini aniqlash usullari…………………………………………………………………………36
II BOB. Quyosh tojini uzoq ultrabinafsha nurlarida tekshirish…………...39
3.1. Quyoshning uzoq ultrabinafsha spektri……………………………………42
3.2 Kosmik apparatlarga î‘rnatilgan spektrograflar yordamida Quyoshning uzoq ultrabinafsha spektrini î‘rganish……………………………………………….48
3.3 EIT da olingan Quyosh tasvirlarini î‘lchash va tekshirish………………...52
3.4 EIT da aktiv soxalar va yorug‘ nuqtalar……………………………………57