Hozirgi zamon ingliz tili grammatikasidaboth, neither, either so`zlarini ishlatilishi mavzusidagi  

  • Sana 10-05-15
  • Yuklangan 75
  • Fayl hajmi 101,50 kB
I BOB. Olmoshlarning morfologik xususiyatlari.

1.1. Hozirgi zamon ingliz tilida so`z turkumlari haqida. 16-18.

1.2. Olmoshlarning umumiy klassifikatsiyasi.. 19-21.

1.3. Olmoshlarning shaxs ko`rsatish va shakl o`zgarishiga ko`ra turlari............. 22-38.
Xulosa. 39.
II BOB. Neither, either, both so`zlarining morfologik tahlili.

2.1. Neither, either, both so`zlarining olmosh vazifasida kelishi. 40-46.

2.2. Hozirgi zamon ingliz tilida Nether, either, both so`larining gap