Geografiya darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik texnologiyalarni qo’llash (Transport Qashqadaryo misolida )  

  • Sana 2-06-15
  • Yuklangan 191
  • Fayl hajmi 1,02 MB
O’ZBEKISTON GEOGRAFIYASINI O’RGANISHDA YANGI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Αzbekiston geografiyasini ta’lim –tarbiyaviy vazifalari
Geografiya ta’limida yangi pedagogika texnologiya

Geografiya ta’limini amalga oshirishda interfaol usullarda foydalanish

Iqtisodiy geografiya fanini î‘qitishda texnika vositalaridan foydalanish masalalari

O’ZBEKISTON IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYASINING “ TRANSPORT GEOGRAFIYASI” MAVZUSINI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O’QITISH

Maktab darsligi bilan ishlash, ta’lim jarayonida sinfda va sinfdan tashqari bajariladigan ishlar

Qashqadryo viloyati transport geografiyasi
“ Transport geografiyasi” mavzusini ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish
Iqtisodiy geografiyada î‘quv sayri va uni tashkil qilish