Gijjak cholgu asbobining taraqqiyoti va ijrochiligi  

  • Sana 6-06-15
  • Yuklangan 125
  • Fayl hajmi 70,33 kB
1.1. O`rta Osiyo hududida ijrochilik san`atining paydo bo`lishi..7
1.2 O`zbek an`anaviy musiqa asboblari.....................................18

II Bob.G`ijjak cholg`u asbobida ijrochilik san`atining taraqiyoti28

2.1.1917-1945 yillarda ijrochilik san`atining taraqqiyoti.....28
2.2 1945-60 yillarda o`zbek xalq cholg`ularida ijrochilik.31
2.3 G`ijjak cholg`usining musiqiy ta`limda tutgan o`rni.
2.4. G`ijjak ijrochiligini o`rganioshda metodik qo`llanma va adabiyotlar........................................................................................................53.