XX asr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar diplomatiya tarixini kompleks tarzda tadqiq etish  

  • Sana 7-06-15
  • Yuklangan 285
  • Fayl hajmi 83,59 kB
Kirish……………………………………………………………………3

I bob: XX asr oxiri – XXI asr boshlaridagi xalqaro munosabatlarning o’ziga xos xususiyatlari.
I.1. XX asr oxiridagi xalqaro vaziyat……….……………………….7
I.2. Sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi va uning sabablari………15
I.3. XXI asr boshlaridagi xalqaro siyosatning o’ziga xos xususiyatlari………………………………………………………….20
II bob : Jahon hamjamiyati va O’zbekiston munosabatlari.
II.1. O’zbekiston Respublikasining xalqaro hamkorlik aloqalarning boshlanishi…………………………………………………………. 28
II.2. Markaziy Osiyoda tinchlikni saqlashda O’zbekistonning tutgan o’rni……. …………………………………………………………..38
Xulosa ……………………………………………………………..51
Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro’yxati…………………52
Ilovalar. ……………………………………………………………54