XX – asrning 50 – 80 – yillarda O’zbekistonda madaniy hayot  

  • Sana 7-06-15
  • Yuklangan 1126
  • Fayl hajmi 113,24 kB
MUNDARIJA
Bet
Kirish ………………………………………………………3

I-BOB
Sovet mustabid tuzumining o’rnatilishi va uning Turkiston xalqlari milliy madaniyatiga ta’siri.
1.1. O’zbekiston xalqi madaniyatining og’ir sharoitdagi
taraqqiyoti………………………………………………………11
1.2. XX asr 20 yillarning ikkinchi yarmi va 50 yillar
boshlarida O’zbekistonda xalq ta’limi hamda fan sohasidagi
sovet siyosati…………………………………………………….18

II-BOB.
O’zbekistonda 1950-1980 yillardagi ma’naviy, madaniy qaramlik va uning oqibatlari. Qatag’onlikning yangi to’lqini.
2.1. Respublikamiz madaniy – ma’naviy hayotiga
“rivojlangan sotsializm” g’oyasining singdirilishi…………27
2.2. XX asrning 80- yillarida O’zbekiston madaniy
hayotida yuz bergan o’zgarishlar………………………………48
2.3.O’zbekiston Respublikasi tarkibiga kiruvchi xalqlarning
XX asrning 50-80 yillarida madaniyatdagi ziddiyatlar………55
Xulosa……………………………………………………………59
Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar……………………………62