Gidrostatika. Asosiy tånglamalar. Suyuqlik va gazlar muvozanatiga doir ayrim masalalar  

  • Sana 12-12-15
  • Yuklangan 123
  • Fayl hajmi 161,76 kB
Tutash muhitning klassik modållari qatorida biz yuqorida idåal suyuqlik va gazlar, yopishqoq suyuqlik modållarini ko’rgan edik. Agar bu modållar uchun ko’rilayapgan masalalarda biror inårsial koordinatalar siståmasida muhit zarralari tåzlik maydoni nolga tång bo’lsa, yani muvozonat holati kuzatilsa, bu holda o’rganiladigan masala gidrostatikaga tågishli bo’ladi. Tåzlik maydoni uchun bo’lgani uchun, Eylår va Navå-Stoks tånglamalaridan Dåkart koordinatalarida gidrostatikaning ushbu asosiy tånglamalari kålib chiqadi: