Sinfdan tashqari mashg`ulotlar turlari va ularni tashkil yetish måtodikasi  

  • Sana 13-12-15
  • Yuklangan 202
  • Fayl hajmi 16,37 kB
Matåmatika va informatikadan «sinfdan tashqari mashg`ulot» dåyilganda o`quvchilarning darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan, dastur bilan bog`liq bo`lgan matårial asosida ixtiyoriylik tamoyiliga asoslangan mashg`ulotlar tushuniladi.