Kasb - hunar kollejlarida yengil atletikachilarni tayyorlashda o‘tkaziladigan mashg‘ulotni tashkil qilish  

  • Sana 1-07-16
  • Yuklangan 28
  • Fayl hajmi 230,03 kB
I.BOB. KASB - HUNAR KOLLEJLARIDA YENGIL ATLETIKACHILARNI TAYYORLASHDA O‘TKAZILADIGAN MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL QILISH……................................................5
1.1. Kasb - hunar kollejlarida ìashg‘ulotni tashkil etishning tiplarini
qî‘llanilishi. ………………….............................................................................…5
1.2. Mashg‘ulotning kichik va î‘rta sikllarini tashkil etish hamda ularning mazmuni..................................................................................................................16
1.3. Kasb - hunar kollejlarida yengil atletikachilarni musobaqa oldi tayyorgarligi............................................................................................................27

II.BOB. KASB - HUNAR KOLLEJLARIDA YENGIL ÀTLETIKACHILARNI TAYYORLASHDA USLUBIY
TAMOYILLAR…………………………………………………….…………...43
2.1. Yengil atletikachilarni tayyorlashda uslubiy tamoyillarni qullannilishi……………………………………………………………………….43
2.2.Mashg’ulotlarda talablarni asta-sekinlik bilan oshirish tamoyillari…….…....………………………………………………………...........60