Mehnat ta’limidan sinfdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilish texnologiyasi  

  • Sana 5-07-16
  • Yuklangan 201
  • Fayl hajmi 84,01 kB
I–BOB. O’quvchilarni kasb - hunarga yo’naltirish ishlarini tashkillashtirishda sinfdan tashqari mashg’ulotlarning ahamiyati ….9
1.1 Sinfdan tashqari mashg’ulotlarning ta’lim – tarbiyaviy ahamiyati 9
1.2 Sinfdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilishning pedagogik
asoslari ……………………………………………………………….15
1.3. O’quvchilarni kasb - hunarga yo’naltirishishlda sinfdan
tashqari mashg’ulotlarning tutgan urni ………………………..19
1.4. Texnik ijodkorlikka – oid to’garaklar tashkil qilishning nazariy
asoslari ………………………………………………………………..25

II- BOB. Sinfdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida o’quvchilarni
kasb - hunarga yo’llash texnologiyasi ……………………… 27
2.1. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarni kasb-
hunarga yo’llashni takomillashtirish texnologiyasi …………….27
2.2. Sinfdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilish bilan
o’quvchilarni kasb – hunarga yo’llash uyg’unligi ……………39
2.3. Kasb – hunarga yo’llash ishlarini tashkil qilishda
sinfdan tashqari mashg’ulotlar mazmunini tanlashning