Aniqlovchi dars ishlanma  

  • Sana 8-07-16
  • Yuklangan 88
  • Fayl hajmi 1,30 MB
Dars mashg'ul Mashg'ulotning mazmuni Ta'lim texnologiyasi
-oti
bosqichla -ri Vaqti Metod Shakl Vosita
Kirish 2 - Tashkiliy qism. O'quvchilar davomatini aniqlash. Sinf jumalini rasmiylashtirish Suhbat Jamoa Doska,bo'r
mavzu 15 - O'tilgan mavzular bo'yicha o'quvchilar bilimini "Aqliy hujum " metodi orqali so'rash. Aqliy hujum Induktiv Tezkor savollar