Bosh skeleti  

  • Sana 3-12-16
  • Yuklangan 184
  • Fayl hajmi 1,08 MB
1. Kallaning miya bo‘limi suyaklari
2. Kallaning yuz bo‘limi suyaklari
3. Kalla suyaklarining birlashuvi to‘g‘risida ma’lumot
4. Butun kalla
5. Kalla suyaklari ontogenezi
6. Chaqaloq kallasi
7. Kalla suyagining tuzilishi haqida irqiy “nazariya” tanqidi .
8. Bosh muskullari
9. Chaynash muskullari
10. Bosh fassiyasi
11. Bo‘yin muskullari
12. Yuza muskullar
13. Til osti suyagiga birikuvchi muskullar
14. Bo‘yinning chuqur muskullari
15. Bo’yin uchburchaklari
16. Bo‘yin fassiyalari