Qo’l oyoq anomaliyalari  

  • Sana 3-12-16
  • Yuklangan 50
  • Fayl hajmi 526,11 kB
1. Oyoq suyaklarining birlashuvi
2. Chanoq haqida umumiy ma’lumotlar
3. Chanoq-son bo‘g‘imi
4. Tizza bo‘g‘imi
5. Boldir suyaklarining o‘zaro birlashuvi
6. Oyoq panjasi suyaklarining boldir suyaklari bilan o‘zaro birlashuvi
7. Oyoq kafti boylamlari
8. Chanoq muskullari
9. Son muskullari
10. Boldir muskullari
11. Oyoq panjasi muskullari
12. Oyoq fassiyalari
13. Oyoq topografiyasi