Orqaning yuza muskullari  

  • Sana 3-12-16
  • Yuklangan 36
  • Fayl hajmi 418,37 kB
1. Orqaning serbar muskuli
2. Kurakni ko‘taruvchi muskul
3. Orqaning chuqur muskullari
4. Bo‘yin va boshning tasma muskullari
5. Tananing old tomonidagi muskullar
6. Ko‘krak qafasining xususiy muskullari
7. Ko‘krak-qorin to‘sig‘i – diafragma
8. Qorin muskullari
9. Qorin to‘g‘ri muskulining qini
10. Chov kanali