Тупроқнинг мелиоратив ҳолатига табиий ва ирригация-хўжалик шароитларининг таъсири шўрланган тупроқлар  

  • Sana 2-04-17
  • Yuklangan 7
  • Fayl hajmi 20,25 kB
1.Тупроқнинг шўрланиш манбалари (тоғ жинслари минералларнинг парчалануви, қадимий денгиз туз ётқизиқлари) ва унга табиий шароитларнинг таъсири.
2.Минераллашган сизот сувлари ва уларнинг тупроқ шўрланишидаги роли.
З.Гидрогеологик минтақалар; ирригация-хўжалик шароитларининг тупроқ мелиоратив ҳолатига таъсири.Тупроқларни бирламчи ва иккиламчи (қайта) шўрланишлари.
4.Шўрланган тупроқлар, уларнинг турлари ва хусусиятлари (шўрҳок ва шўрҳоксимон, шўртоб ва шўртобли тупроқлар).
5.Тупроқ даги тузларнинг сувда эрувчанлиги ва антогонизми. Шўрланган тупроқларни шўрланганлик даражаси ва таркибига кўра турлари.