Logistika va marketing  

  • Sana 18-08-17
  • Yuklangan 84
  • Fayl hajmi 12,22 kB
Yuqorida ta’kidlanganidek, logistikaning eng so‘nggi maqsadi firma mahsulo-tini samarali sotish hisoblanadi. Aynan tovarlarni sotish, iste’molchi talabi da-rajasini kengaytirish va oshirish firmaning ishlab-chiqarish-sotish faoliyatini aniqlashi hamda uni iqtisodiy jihatdan oqlashi kerak. Shunday qilib, bozor hola-tini o‘rganish, talab va obyektiv mavjud iste’molni qondirishga intilish zamona-viy firma faoliyati asosiga yaxlit holda qo‘yilgan bo‘lishi lozim. Bu marketing vazi-fasi asosini tashkil etadi. Ta’kidlanganidek, logistika o‘z ichiga marketing tadqi-qotlarni olgan holda ancha katta tushuncha hisoblanadi.