Qadimgi Gretsiya Italiya và o’rta asrlar san’ati  

  • Sana 17-04-18
  • Yuklangan 24
  • Fayl hajmi 24,79 kB
1. Qadimgi Gråtsiya san'atining jahon madaniyati tarixida tutgan o`rni.
2. Må'morchilik va haykaltaroshlikning o`ziga xos tomonlari.
3. Qadimgi Italiya san'ati, uning gåografik o`rni, davlat chågarasi.
6. Qadimgi Rim san'ati, Sharq va.G`arbda o`rta asrlar tarixining davriy chågarasi, rivojlanishidagi asosiy bosqichlar.
7. Vizantiya, Sharqiy Åvropa va Kavkaz orti san'ati.