Informatika o’qitishda grafik organayzerlardan foydalanish  

  • Sana 20-07-18
  • Yuklangan 25
  • Fayl hajmi 1,48 MB
I BOB INFORMATIKA VA UNI O'QITISHNI TASHKIL ETISH……..............6
1.1 Axborotlashgan jamiyat haqida……………………………………………………6
1.2. Kompyuterning dastur ta’minoti haqida ma’lumotlar.......................................... 12
1.3 Pedagogik texnologiya konsepsiyasining rivojlanish tarixi……………..….........14
1.4 Pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari…………………………….…....…....16
II BOB GRAFIK ORGANAYZERLAR MOHIYATI VA UNDAN FOYDALANISH.........................................................................................................24
2.1 Grafik organayzerlar mohiyati…………………………………………………............24
2.2 Informatikaning asosiy tushunchalarini o'rgatishda grafik organayzerlardan
foydalanish......................................................................................................................................30
2.3. “ Takrorlash operatorlari” mavzusini o’qitish................................................................34
2.4 Mashgulotning metodik ishlanmasi……………………………………………....39
XULOSA .....................................................................................................................48